About

Features

Reviews

Pricing


Lợi nhuận ổn định
Vườn đẹp tiêu chuẩn

Koina giúp bạn quy hoạch, trồng, quản lý vườn và đảm bảo đầu ra cho cả vườn

Gửi ngay thông tin cho Koina

LIÊN HỆ

An tâm đồng hành cùng
đội ngũ Quản Lý Vườn đầy kinh nghiệm

Với đầy đủ thông tin thị trường, kinh nghiệm canh tác nhiều loại cây trồng, nhiều vùng khác nhau.
Koina giúp bạn lên kế hoạch kinh trồng, quy hoạch lại vườn để đảm bảo hiệu quả đầu tư cao nhất.
Đồng thời tổ chức và kiểm soát toàn bộ hoạt động vận hành của vườn hàng ngày, đảm bảo sản lượng và chất lượng theo kế hoạch.

Dễ dàng theo dõi toàn bộ hoạt động canh tác mà không cần ở tại vườn

Koina áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến theo tiêu chuẩn và các hoạt động ở vườn được quản lý hàng ngày.

Chủ vườn có thể dễ dàng nắm được các hoạt động hàng ngày tại vườn cũng như tất cả các chi phí, tình trạng cây và sản phẩm.

Với mạng lưới kỹ sư đầy kinh nghiệm và nhiều đối tác uy tín, Koina đảm bảo chất lượng vườn tránh khỏi sâu bệnh, rủi ro từ thời tiết.

Lợi nhuận từ vườn ổn định 
(tối thiểu 15-20% mỗi năm)

Với mạng lưới đối tác (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,...) rộng khắp, Koina giúp chủ vườn đảm bảo chi phí nguyên vật liệu tối ưu. Đồng thời với kỹ thuật canh tác tiên tiến, giúp việc sử dụng nguyên liệu kiểm soát hiệu quả hơn.

👉 Chi phí nguyên liệu tối ưu
👉 Năng suất lao động cao
👉 Hạn chế rủi ro và thất thoát
👉 Sản phẩm đầu ra phù hợp với thị trường
👉 Đầu ra ổn định

Dễ dàng chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn và đảm bảo môi trường
Tất cả nguyên vật liệu đầu vào đều được giám sát và kiểm soát. Quy trình, quy chuẩn được theo dõi và quản lý tuân thủ đảm bảo vườn, cây và sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Thuận tiện đăng ký các tiêu chuẩn canh tác

Với kinh nghiệm quy hoạch các dự án nông nghiệp, Koina giúp chủ vườn không chỉ có lợi nhuận từ việc trồng trọt, mà còn đảm bảo việc phát triển bền vững cho đất đai. Đảm bảo việc phát triển ổn định và phòng ngừa sâu bệnh lâu dài.

Đảm bảo cảnh quan và phát triển bền vững

Với các nguyên liệu và quy trình được kiểm soát chặt chẽ, mỗi ha canh tác hàng năm giúp giảm xx% lượng khí thải Carbon. Chung tay giúp giảm hiệu ứng nhà kính và nóng lên của toàn cầu.

Bảo vệ môi trường và giảm khí thải Carbon

LIÊN HỆ

KOINA.VN

Địa chỉ: 39 Đoàn Như Hài, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 633 073

Website: https://koina.vn

©2023 All rights reserved koina.vn